top of page
IMG_0474.png
Logo_Vert.png

มาหาเราสิ

Welcome And Join Us

Located in a charming traditional house, Solutions-Massage welcomes you in an authentic setting where well-being and simplicity reign.

Be at ease in a confined universe where everything is done to allow you to receive the care you need.

ตั้งอยู่ในบ้านทรงไทยอันมีเสน่ห์ โซลูชั่น-มาสสาจ ยินดีต้อนรับคุณในสถานที่ที่สามารถเอื้อมถึง

รู้ซื้งถึงความสบายในบรรยากาศอันแสนเรียบง่าย เพื่อให้คุณสามารถรับบริการดูแลที่คุณต้องการได้อย่างราบรื่น

จากถนนสุรศักดิ์หรือถนนสีลม

 

เลี้ยวเข้าสู่ถนนสุรศักดิ์, สาทร

ห่าง 300 เมตร จากสถานีตำรวจยานวา

มุ่งลงใต้ประมาณ 90 เมตร

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจรูญเวียง

ผ่านคอนโดมิเนียมโนเบิลเรโว

มุ่งไปทางตะวันตกประมาณ 87 เมตร

เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม 21

ตรงไปประมาณ 150 เมตร

จุดหมายปลายทางจะอยู่ทางด้านซ้าย

From Surasak or Silom road

Turn in Surasak direction, Sathorn

300m - Pass the Yanawa Police Station 

Head south for 90 m

Turn right to Charun Wiang Rd

Pass the Noble Revo condominium

Head west for 87 m

Turn right onto Silom 21

Straight on 150 m

The destination will be on the left

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สุรศักดิ์ ออกจาก

ทางออกที่ 1 หรือทางออกที่ 3

เดินตามถนนสาทรไปทางสุรศักดิ์

ข้ามถนนสุรศักดิ์

ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เลี้ยวขวาเข้าถนนสุรศักดิ์

เดินประมาณ 50 เมตร, เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรูญเวียง

ผ่านคอนโดมิเนียมโนเบิลเรโว

เลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม 21

ตรงไปประมาณ 150 เมตร

จุดหมายปลายทางจะอยู่ทางด้านซ้าย

From BTS Surasak, exit 1 or 3,

Walk on Sathorn to Surasak

Across Surasak

At Seven eleven, turn right on Surasak

Walk 50m, turn left in Charun Wiang Rd

Pass the Noble Revo condominium

Turn right onto Silom 21

Straight on 150 m

The destination will be on the left

bottom of page